Nội quy ra vào cơ quan

1. Người không có nhiệm vụ không được vào cơ quan. 2. Nhân viên bảo vệ có trách nhiệm thường trực 24/24 giờ và chấp hành nghiêm túc nội quy bảo vệ. 3. Khách đến liên hệ công tác phải xuống xe, xuất trình giấy tờ và tuân theo hướng dẫn của nhân viên bảo vệ, gửi xe vào nơi quy định. 4. Mọi người mang tài sản ra, vào trường phải có giấy tờ hợp lệ, chịu sự kiểm soát của bảo vệ. 5. Không được mang vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc hại vào trường, không hút thuốc nơi công cộng. 6. Cán bộ, nhân viên, học sinh, học viên đến trường làm việc, học tập ra và về đúng giờ quy định. Sau giờ làm việc cán bộ có nhu cầu làm thêm giờ phải báo cáo cho nhân viên bảo vệ để vào sổ thường trực. 7. Mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện những biểu hiện bất thường nhanh chóng hỗ trợ vây bắt tội phạm( nếu có trong khu vực nhà trường). ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHIỆM VỤ YÊU CẦU CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ TOÀN THỂ HỌC SINH, NGƯỜI ĐẾN LIÊN HỆ CÔNG TÁC CHẤP HÀNH TỐT NỘI QUY RA VÀO CƠ QUAN.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Ths, Bs. Trần Danh Phương

Check Also

Kế Hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20.11.21

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.