Home » TIN TỨC » Trường cao đẳng y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2014

Trường cao đẳng y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2014

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 222/TB-CĐY                                                                Hải Phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2014

Căn cứ Luật Viên chức 2012; Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2014 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Thực hiện Công văn số 1778/SNV-CCVC ngày 16/7/2014 của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014. Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng tổ chức tuyển dụng viên chức với các vị trí sau:             1. Giảng viên: 07 người - 01 đại học chuyên ngành Tin học; - 03 bác sỹ Đa khoa; - 02 đại học Điều dưỡng; - 01 đại học Dược. Yêu cầu đối với giảng viên: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng; chứng chỉ triết học sau đại học; chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B; Tin học A (văn phòng). Có đủ sức khỏe để công tác, không vi phạm pháp luật; tuổi < 45 đối với nam, tuổi < 40 đối với nữ.             2. Nhân viên hành chính: 02 người - 01 đại học chuyên ngành quản lý Y tế công cộng; - 01 đại học chuyên ngành Hành chính. Yêu cầu đối với nhân viên hành chính: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung; chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B; Tin học A (văn phòng). Có đủ sức khỏe để công tác, không vi phạm pháp luật; tuổi < 45 đối với nam, tuổi< 40 đối với nữ.             3. Hình thức tuyển dụng; Xét tuyển (có sát hạch, kiểm tra) - Vị trí tuyển là giảng viên: thực hành (thực hiện 01 tiết giảng); - Vị trí nhân viên hành chính: Phỏng vấn.             * Ưu tiên những trường hợp sau: - Các đối tượng chính sách xã hội (được cộng điểm theo quy định); - Người dự tuyển đã có kinh nghiệm công tác đối với vị trí cần tuyển dụng. Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký của người dự tuyển từ ngày 28/7/2014 đến hết ngày 28/8/2014 (hồ sơ mua và nộp tại phòng Tổ chức-HCQT, hồ sơ đã nộp nếu không trúng tuyển nhà trường không trả lại). Lệ phí dự tuyển 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). Mọi thông tin khác xin liên hệ tại trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng (số 169 trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng - Điện thoại: 031.3719 315). Nơi nhận:                                                                       Ths,BS Trần Danh Phương - Sở Nội vụ HP (để báo cáo);                                                                                  (đã ký) - Báo HP (để đăng tin); - Lưu VT, TCHC,

Check Also

Đoàn HSSV Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng Tiếp tục hỗ trợ Phòng Chống dịch COVID-19 tại Huyện Tiên Lãng

Từ ngày 27/11 đến này Đoàn HSSV Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng có ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.