Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » Quy chế 43 – Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quy chế 43 – Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ: QD43-2007-BGD tin chi

Check Also

Kế Hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20.11.21