Home » Đảng Ủy » Nghị Quyết Công Tác Tháng 1

Nghị Quyết Công Tác Tháng 1

Nghi-quyết-tháng-1-ĐƯ-page0001

Check Also

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 – 2022

Chiều ngày 27/10/2021 Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng đã tổ chức thành công ...