Home » THÔNG BÁO NHÀ TRƯỜNG » Lịch Nghỉ Và Trực Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016

Lịch Nghỉ Và Trực Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016

– Từ 06/2 (28 tháng Chạp – Ất Mùi) đến hết ngày 14/02/2016 (Mồng 7 tháng Giêng) – đối với cán bộ phòng chức năng; – Từ 01/02 (23 tháng Chạp – Ất Mùi) hết ngày 14/02/2016 (Mồng 7 tháng Giêng) – đối với giáo viên và HSSV.                LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN 2016 CÁC LỚP NĂM THỨ NHẤT 

STT

Tên lớp Đối tượng Thời gian

Ghi chú

1

CĐDD 7A

Điều dưỡng

Ngày 07/02/2016  (Ngày 29 Tết)

Từ 6 giờ sáng ngày 07/02/2016  đến 6 giờ sáng ngày 08/02/2016

2

CĐDD 7C

Điều dưỡng

Ngày 08/02/2016  (Ngày mùng 1 Tết)

Từ 6 giờ sáng ngày 08/02/2016  đến 6 giờ sáng ngày 09/02/2016

3

CĐDD 7D

Điều dưỡng

Ngày 09/02/2016  (Ngày mùng 2 Tết)

Từ 6 giờ sáng ngày 09/02/2016  đến 6 giờ sáng ngày 10/02/2016

4

DS 10A

Dược sĩ

Ngày 10/02/2016  (Ngày mùng 3 Tết)

Từ 6 giờ sáng ngày 10/02/2016  đến 6 giờ sáng ngày 11/02/2016

5

DS 07 HP

Dược sĩ

Ngày 11/02/2016  (Ngày mùng 4 Tết)

Từ 6 giờ sáng ngày 11/02/2016  đến 6 giờ sáng ngày 12/02/2016
                                                                     

Check Also

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022