Home » Tuyển sinh cao đẳng » Danh sách thi sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1

Danh sách thi sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1

  1. Ngành điều dưỡng: Danh sach trung tuyen_CYF_Dieu duong
  2. Ngành dược: Danh sach trung tuyen_CYF_Duoc
  3. Nhà trường nhận phiếu điểm từ ngày 05/9/2016 – 09/9/2016.

Check Also

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG NĂM 2019