Home » Đảng Ủy » Nghị quyết Đảng ủy tháng 9

Nghị quyết Đảng ủy tháng 9

Check Also

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 – 2022

Chiều ngày 27/10/2021 Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng đã tổ chức thành công ...