Home » THÔNG BÁO NHÀ TRƯỜNG » Danh sách HSSV Học lại năm học 2015 – 2016

Danh sách HSSV Học lại năm học 2015 – 2016

  1. Các lớp Cao đẳng Điều dưỡng K6(2014-2017): cdk6-lop-2015-2016
  2. Các lớp Cao đẳng Điều dưỡng K7, DS K1(2015-2018): cdk7lop-2015-2016
  3. Các lớp hệ Trung cấp K47 (2015 - 2017): tc-k47-theo-lop-2015-2016
  4. Danh sách học phần Giáo dục quốc phòng: gdqp16
  5. Lịch học lại HSSV xem trên lịch giảng tại trường, Phòng đào tạo sẽ sắp xếp.
  6. HSSV có tên trong danh sách học lại đóng tiền học lại tại phòng Tài chính - Kế toán A.102.

Check Also

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022