Home » Thông Báo Nhà Trường » THÔNG BÁO V/V MẶC ĐỒNG PHỤC MÙA ĐÔNG

THÔNG BÁO V/V MẶC ĐỒNG PHỤC MÙA ĐÔNG

Từ ngày 28/11/2016 do điều kiện thời tiết đã chuyển sang mùa đông, toàn thể Cán bộ, GV, CNV mặc đồng phục mùa đông vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Trân trọng thông báo!

Check Also

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019