Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – Bộ Y tế

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – Bộ Y tế

Nguồn: Bộ Y tế (http://asttmoh.vn/cac-chuong-trinh-dao-tao.html)

Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong cả nước đang triển khai đào tạo ở tất cả các bậc: sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp và nghề. Đối với bậc sau đại học, ngành y tế có hai hệ đào tạo. Hệ đào tạo hàn lâm bao gồm đào tạo tiến sỹ và thạc sỹ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhằm mục tiêu cung cấp các cán bộ có năng lực cao trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy. Hệ thực hành bao gồm đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II và bác sĩ nội trú bệnh viện. Đào tạo hệ thực hành của ngành y tế đã bắt đầu từ những năm 1970 với mục tiêu tập trung vào phát triển năng lực thực hành cho các bác sĩ, dược sĩ. Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp xây dựng chương trình khung giáo dục các bậc đại học, cao đẳng, trung cấp. Sau đây là các chương trình khung giáo dục đang sử dụng. Chương trình khung giáo dục trình độ đại học: – Dược sỹ – Bác sỹ đa khoa – Bác sỹ răng hàm mặt – Bác sỹ y học cổ truyền – Bác sỹ y học dự phòng – Cử nhân điều dưỡng đại học – Cử nhân kỹ thuật y học – Cử nhân y tế công cộng – Vật lý trị liệu – Kỹ thuật phục hình răng – Nhi khoa – Xét nghiệm y học – Kỹ thuật Y học – Cử nhân xét nghiệm y học dự phòng Chương trình khung giáo dục trình độ cao đẳng: – Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật viên y – Cao đẳng dược – Kỹ thuật y học dự phòng – Kỹ thuật dinh dưỡng tiết chế – Kỹ thuật kiểm nghiệm Chương trình khung giáo dục trình độ trung cấp: – Điều dưỡng – Hộ sinh – Trung cấp dược – Y sỹ đa khoa – Y sỹ Y học cổ truyền – Kỹ thuật viên y – Kỹ thuật viên dược – Trung cấp dân số y tế Các chương trình đào tạo nghề gồm: Cao đẳng: – Điều dưỡng sơ học – Nhân viên y tế thôn bản – Sơ cấp dân số y tế – Dược tá – Cô đỡ thôn bản – Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế – Cao đẳng nghề thiết bị y tế – Kỹ thuất thiết bị cơ điện y tế – Kỹ thuật thiết bị sản xuất – Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế – Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế Trung cấp: – Kỹ thuật thiết bị sản xuất Dược – Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế – Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế Khung Tải các trương trình đào tạo tại đây: cac chuong trinh dao tao byt  

Check Also

Kế Hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20.11.21