Home » THÔNG BÁO NHÀ TRƯỜNG » THÔNG BÁO V/V BẢO HIỂM Y TẾ CỦA HSSV

THÔNG BÁO V/V BẢO HIỂM Y TẾ CỦA HSSV

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV THÔNG BÁO

  1. HSSV nhận lại tiền BHYT tại phòng A102 từ ngày 03 tháng 01 năm 2017.
  2. Những HSSV sai thông tin trong thẻ BHYT (Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh) yêu cầu nộp Chứng minh thư phô tôthẻ BHYT về phòng A106 để chỉnh sửa. Thời hạn nộp từ ngày 28 tháng 12 năm 2016 đến ngày 10 tháng 01 năm 2017. Nếu không nộp theo thời gian trên, HSSV sai thông tin về thẻ BHYT hoàn toàn chịu trách nhiệm.

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

Check Also

CÁC MẪU GIẤY TỜ CẦN HOÀN THIỆN TRƯỚC KHI ĐI TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 TẠI TRƯỜNG CĐ Y TẾ HẢI PHÒNG

Để việc tiêm chủng phòng Covid -19 diễn ra an toàn và nhanh chóng, trước ...