Home » Thông Báo Nhà Trường » Lịch nghỉ và trực Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017

Lịch nghỉ và trực Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017

– Từ 26/1/2017 (29 tháng Chạp – Bính Thân) đến hết ngày 01/02/2017 (Mồng 5 tháng Giêng – Đinh Dậu) – đối với CBVC phòng chức năng;

– Từ 23/01 (26 tháng Chạp – Bính Thân) hết ngày 05/02/2017 (Mồng 9 tháng Giêng – Đinh Dậu) – đối với Giảng viên và HSSV.

LỊCH TRỰC TẾT ĐINH DẬU 2017 – CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Check Also

Thông báo v/v học tập môn giáo dục quốc phòng và an ninh