Home » Biểu mẫu - VB Hướng dẫn NCKH » Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH năm 2017

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH năm 2017

Để  thực hiện kịp tiến độ NCKH hàng năm, đề nghị các thầy cô phối hợp với phòng Đào tạo- NCKH & HTQT về việc sau:

  • Các thầy cô đăng ký tên đề tài NCKH năm 2017 tập trung theo Khoa rồi gửi vào email của PĐT trước ngày 21/2/17, nộp đề cương NCKH trước ngày 10/3/2017(theo mẫu file đính kèm)..
  • Dự kiến thông qua đề cương NCKH 2017 vào ngày 17/3/2017 (ngày, giờ cụ thể sẽ đăng tải ở Mục thông báo trên trang Web của nhà trường)
  • Thầy cô tải mẫu đăng ký  tại đây

Check Also

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 – 2019

Ngày 5/04/2019, tại Hội trường D301 Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng đã tổ chức ...