Home » Kế Hoạch Giảng Dạy » Danh sách HSSV Thi lại HKI năm học 2016 – 2017

Danh sách HSSV Thi lại HKI năm học 2016 – 2017

Các lớp cao đẳng K6,7 tải tại đây: Cao dang K6-7

Các lớp cao đẳng K8 tải tại đây: Cao dangK8

Các lớp Trung cấp K47,48 tải tại đây: Trung cap – k4748

Check Also

Trường Cao Đẳng Y tế Hải Phòng khai giảng năm học mới 2017 – 2018