Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » Luật số 74/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Luật số 74/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Luật số 74/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Số/Ký hiệu 74/2014/QH13
Ngày ban hành 27/11/2014
Ngày có hiệu lực 01/07/2015
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật
Tải tại đây: 74.signed

Check Also

Kế Hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20.11.21