Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » Nghị định Chính phủ 113/2015/NĐ-CP – Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Nghị định Chính phủ 113/2015/NĐ-CP – Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Thông tin văn bản 113/2015/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 113/2015/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
Ngày ban hành 09/11/2015
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ
Chuyên mục An toàn VSLD
Tệp đính kèm 1. 113.signed

Check Also

Kế Hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20.11.21