Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » Quyết định 46/2015/QĐ-TTG – Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng

Quyết định 46/2015/QĐ-TTG – Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng

Thông tin văn bản 46/2015/QĐ-TTG
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 46/2015/QĐ-TTG
Tên văn bản
Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng
Ngày ban hành 28/09/2015
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng chính phủ
Chuyên mục Dạy nghề
Tệp đính kèm

Check Also

Kế Hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20.11.21