Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH – Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH – Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

Thông tin văn bản 40/2015/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 40/2015/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp
Ngày ban hành 20/10/2015
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Chuyên mục Dạy nghề
Tệp đính kèm

Check Also

Kế Hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20.11.21