Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH – Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học sinh đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH – Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học sinh đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Thông tin văn bản 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Tên văn bản
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học sinh đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021
Ngày ban hành 30/03/2016
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Bộ Tài Chính
Bộ Giáo dục và đào tạo
Chuyên mục Dạy nghề
Tệp đính kèm

Check Also

Kế Hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20.11.21