Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » Thông tư liên tịch 123/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH – Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

Thông tư liên tịch 123/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH – Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học

Thông tin văn bản 123/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 123/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học
Ngày ban hành 05/11/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Liên Bộ
Chuyên mục Dạy nghề
Tệp đính kèm

Check Also

Kế Hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20.11.21