Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH – Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH – Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

Thông tin văn bản 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Hết hiệu lực
Số ký hiệu 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học
Ngày ban hành 08/09/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Bộ Giáo dục và đào tạo
Chuyên mục Dạy nghề
Tệp đính kèm

Check Also

Kế Hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20.11.21