Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV – Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV – Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thông tin văn bản 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV
Tên văn bản
Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Ngày ban hành 02/10/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Nội Vụ
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Chuyên mục Khác
Tệp đính kèm

Check Also

Kế Hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20.11.21