Home » Hoạt Động Nhà Trường » THÔNG BÁO V/v: Qui định việc mặc đồng phục mùa Hè

THÔNG BÁO V/v: Qui định việc mặc đồng phục mùa Hè

THÔNG BÁO

V/v: Qui định việc mặc đồng phục mùa Hè

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường

 

Để đảm bảo tính thống nhất, văn minh lịch sự, văn hóa công sở trong Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng. Hiện nay, nhà trường đã trang bị đầy đủ đồng phục cho cán bộ, giảng viên, viên chức trong Nhà trường.

Từ ngày 15/4/2017, Nhà trường yêu cầu cán bộ, giảng viên, viên chức mặc đồng phục mùa Hè trong khi làm việc vào ngày thứ 3, thứ 5 trong tuần.

Vậy yêu cầu Trưởng phòng, khoa, bộ môn đôn đốc nhắc nhở giảng viên, viên chức nghiêm chỉnh chấp hành nội qui để thực hiện văn minh văn hóa công sở trong Nhà trường.

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2017

BGH

Check Also

CV 1690 – V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn KĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng năm 2018

CV 1690 – V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn KĐCL chương trình đào tạo ...