Home » VĂN BẢN - QUY ĐỊNH - TT » Chuẩn năng cơ bản của Hộ sinh Việt Nam

Chuẩn năng cơ bản của Hộ sinh Việt Nam

Check Also

THÔNG TƯ 12/2017/TT-BLĐTBXH – Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Xem tại đây: TT12BLDTBXH