Home » Hoạt Động Công Đoàn » ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG, NHIỆM KỲ 2017-2022

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG, NHIỆM KỲ 2017-2022

Chiều ngày 15/9/2017, Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Hoàng Thị Tuyết – Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hải Phòng đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường trong nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Trường Cao đẳng Ytế Hải Phòng nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, huy động trí tuệ của tập thể, nỗ lực quyết tâm vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao vì mục tiêu chung là đẩy mạnh sự phát triển và hội nhập của Nhà trường trong giai đoạn mới và đã đem lại kết quả thiết thực. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CC-VC-NLĐ được Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên quan tâm. Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động; Quy chế dân chủ; Quy chế xây dựng cơ quan văn hóa; Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công thông qua Hội nghị CBVC hằng năm. Ngoài ra Ban chấp hành Công đoàncòn phối hợp với Đoàn thanh niên CSHCM tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao thể chất và tinh thần cho CC-VC-NLĐ; Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao phẩm chất đội ngũ CNVCLĐ được Ban chấp hành Công đoàn thực hiện có hiệu quả: tuyên truyền giáo dục pháp luật, phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động 2012 (sửa đổi), Luật Công đoàn, Luật Công chức, viên chức, Pháp lệnh Dân số bằng nhiều hình thức. Tuyên truyền, tổ chức hoạt động các ngày lễ lớn trong năm; triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; học tập quán triệt Nghị quyết TW Khóa XI, Khóa XII; tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước…Ban chấp hành Công đoànđã triển khai các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; vận động ĐVCĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng Lý luận chính trị. Vận động ĐVCĐ tham gia NCKH, sáng kiến cải tiến, sáng tạo trong giảng dạy và tham gia xây dựng chương trình đào tạo, sử dụng các phương tiện giảng dạy phù hợp tiếp cận với nền giáo dục hiện đại trong và ngoài nước. Công đoàn Nhà trường đã tổ chức tốt việc phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các tổ Công đoàn, các khoa/phòng, bộ môn trong Nhà trường; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến gương “Người tốt, việc tốt” thông qua sinh hoạt chuyên môn và các hoạt động khác. Tại đại hội, những ý kiến đóng góp chủ yếu tập trung nhiều vào vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ viên chức, góp phần vào mục tiêu phát triển của trường trong thời gian tới. Đại hội đã được nghe Đồng chí Hoàng Thị Tuyết – Chủ tịch Công đoàn ngành phát biểu đánh giá ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Ban chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng trong nhiệm kì qua. Đồng chí tin tưởng rằng trong thời gian tới, cùng với sự hỗ trợ của chuyên môn, tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy chức năng nhiệm vụ của mình, nỗ lực, chủ động và sáng tạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2017-2022, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường trong giai đoạn mới. Cũng tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất cao với phương hướng nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn của nhà trường nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí. Và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn Ngành Y tế Hải Phòng.

Check Also

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022