Home » Đảng Ủy » Các Chi Bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng tổ chức thành công Đại Hội nhiệm kỳ 2017 – 2020

Các Chi Bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng tổ chức thành công Đại Hội nhiệm kỳ 2017 – 2020

Thực hiện điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hànhTrung ương về thi hành điều lệ Đảng; Thực hiện kế hoạch của Quận Ủy Lê Chân, kế hoạch của Đảng ủy Trường Cao đẳng y tế Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội các Chi bộ của Đảng bộ Trường Cao đẳng y tế Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2020 diễn ra trong không khí toàn đảng, chính quyền và nhân dân nỗ lực thi đua, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước. Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 có nhiệm vụ rất quan trọng đó là tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ mình trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Đại hội các chi bộ cũng bầu ra Ban Chi ủy, Chi bộ của nhiệm kỳ mới có đủ năng lực để lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, từ ngày 27/9/2017 đến ngày 29/9/2017 cả 3 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng y tế Hải Phòng đã tiến hành Đại hội chi bộ và thành công tốt đẹp! Mở đầu là Đại hội Chi bộ I, diễn ra ngày 27/9/2017.Chi bộ gồm 18 Đảng viên, biên chế tại Ban giám hiệu và các phòng ban.Trình độ chính trị cao cấp 1 đồng chí, trung cấp chính trị10 đồng chí.Trình độ Phó giáo sư 1, thạc sĩ 12 đồng chí, đại học 5 đồng chí.Đảng viên chính thức 17 đồng chí, đảng viên dự bị 1 đồng chí. Đại hội Chi bộ III, diễn ra ngày 28/9/2017. Chi bộ III hiện có 9 Đảng viên được biên chế tại 3 đơn vị đó là Khoa Dược, Khoa YHLS, Khoa YTCC. Trình độ Thạc sỹ, CKI là7 đồng chí, Đại học 2 đồng chí. Trình độ chính trị:Trung cấp chính trị 5 đồng chí, còn lại là trình độ sơ cấp. Đảng viên chính thức 9 đồng chí,đảng viên dự bị 0 đồng chí. Đại hội Chi bộ II diễn ra ngày 29/9/2017, Chi bộ II hiện có 14 Đảng viên được biên chế tại 3 đơn vị đó là Khoa KHCB, Khoa Điều Điều Dưỡng, BM CSSKSS Trình độ Thạc sỹ 10 đồng chí , trình độ Đại học 4 đồng chí. Về trình độ lý luận chính trị Trung cấp 5 đồng chí, còn lại là trình độ sơ cấp.Đảng viên chính thức 12 đồng chí, đảng viên dự bị là 2 đồng chí. Trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ Nhà trường, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà Trường đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực như: Công tác đào tạo, Công tác giáo dục học sinh sinh viên, công tác đoàn và phong trào thanh niên. Công tác kiểm định chất lượng, tài chính kế toán, tổ chức cán bộ, quản lí cơ sở vật chất, an ninh trật tự của nhà trường… Đại hội các Chi bộ cũng đã đưa ra phương hướng nhiệm vụ chung để thực hiện trong giai đoạn 2017-2020, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Cao đẳng y tế Hải Phòng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất đào tạo mở rộng quy mô, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Check Also

Kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2021