Home » THÔNG BÁO NHÀ TRƯỜNG » Phòng Đào Tạo – Thông báo dự giờ

Phòng Đào Tạo – Thông báo dự giờ

  • PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:
  • Kính mời thầy/cô tới dự giảng tiết giảng do Ths Vũ Thị Bình Thời gian: Chiều 15h thứ 4 ngày 13/6/2018 Tiết giảng: Tiền lâm sàng
  • Địa điểm: phòng thực hành BM Sản
  • PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:
  • Kính mời thầy/cô tới dự giảng tiết giảng do Ths Phan Hoàng Thùy Linh Thời gian: Chiều 13h30 thứ 4 ngày 13/6/2018 Tiết giảng: Thực hành Điều Dưỡng D206
  • Địa điểm: phòng thực hành Khoa Điều dưỡng
  • PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:
Kính mời thầy/cô tới dự giảng tiết giảng do CN Nguyễn Thị Thuyến Thời gian: Chiều 13h30 thứ 3 ngày 5/6/2018 Tiết giảng: Thực hành Điều Dưỡng Địa điểm: phòng thực hành Khoa Điều dưỡng
  • PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:
Kính mời thầy/cô tới dự giảng tiết giảng do ThS Đỗ Thị Thu Huyền Thời gian: chiều 15h30p thứ 4 ngày 6/6/2018 Tiết giảng: Tiền lâm sàng Địa điểm: Phòng học Tiền lâm sàng
  • PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:
Thông báo tới quý thầy cô giáo lịch đăng ký tiết giảng của Ds CKI. Đoàn Bích Thủy - môn Bảo quản thuốc và dụng cụ Y tế, thời gian tiết 1 sáng thứ 3 ngày 15/5/2018. Kính mời quý thầy cô tới dự giảng theo thời gian và địa điểm như trên lịch giảng dạy.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2018

  • PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:
Thông báo tới quý thầy cô giáo lịch đăng ký tiết giảng của Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hương - môn YHCT, thời gian tiết 2 sáng thứ 3 ngày 8/5/2018. Kính mời quý thầy cô tới dự giảng theo thời gian và địa điểm như trên.

Hải Phòng, ngày 06 tháng 5 năm 2018

 

Check Also

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022