Home » Thông Báo Nhà Trường » Phòng Đào Tạo – Thông báo dự giờ

Phòng Đào Tạo – Thông báo dự giờ

 • PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:
 • Kính mời thầy/cô tới dự giảng tiết giảng do Ths Vũ Thị Bình
  Thời gian: Chiều 15h thứ 4 ngày 13/6/2018
  Tiết giảng: Tiền lâm sàng
 • Địa điểm: phòng thực hành BM Sản
 • PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:
 • Kính mời thầy/cô tới dự giảng tiết giảng do Ths Phan Hoàng Thùy Linh
  Thời gian: Chiều 13h30 thứ 4 ngày 13/6/2018
  Tiết giảng: Thực hành Điều Dưỡng D206
 • Địa điểm: phòng thực hành Khoa Điều dưỡng
 • PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

Kính mời thầy/cô tới dự giảng tiết giảng do CN Nguyễn Thị Thuyến
Thời gian: Chiều 13h30 thứ 3 ngày 5/6/2018
Tiết giảng: Thực hành Điều Dưỡng
Địa điểm: phòng thực hành Khoa Điều dưỡng

 • PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

Kính mời thầy/cô tới dự giảng tiết giảng do ThS Đỗ Thị Thu Huyền

Thời gian: chiều 15h30p thứ 4 ngày 6/6/2018

Tiết giảng: Tiền lâm sàng

Địa điểm: Phòng học Tiền lâm sàng

 • PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

Thông báo tới quý thầy cô giáo lịch đăng ký tiết giảng của Ds CKI. Đoàn Bích Thủy – môn Bảo quản thuốc và dụng cụ Y tế, thời gian tiết 1 sáng thứ 3 ngày 15/5/2018.

Kính mời quý thầy cô tới dự giảng theo thời gian và địa điểm như trên lịch giảng dạy.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 • PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO:

Thông báo tới quý thầy cô giáo lịch đăng ký tiết giảng của Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hương – môn YHCT, thời gian tiết 2 sáng thứ 3 ngày 8/5/2018.

Kính mời quý thầy cô tới dự giảng theo thời gian và địa điểm như trên.

Hải Phòng, ngày 06 tháng 5 năm 2018

 

Check Also

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 – 2019

Ngày 5/04/2019, tại Hội trường D301 Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng đã tổ chức ...