Home » Thông Báo Nhà Trường » Phòng Đào Tạo – Thông báo dự giờ

Phòng Đào Tạo – Thông báo dự giờ

Thông báo tới quý thầy cô giáo lịch đăng ký tiết giảng của Ds CKI. Đoàn Bích Thủy – môn Bảo quản thuốc và dụng cụ Y tế, thời gian tiết 1 sáng thứ 3 ngày 15/5/2018.

Kính mời quý thầy cô tới dự giảng theo thời gian và địa điểm như trên lịch giảng dạy.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

Thông báo tới quý thầy cô giáo lịch đăng ký tiết giảng của Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hương – môn YHCT, thời gian tiết 2 sáng thứ 3 ngày 8/5/2018.

Kính mời quý thầy cô tới dự giảng theo thời gian và địa điểm như trên.

Hải Phòng, ngày 06 tháng 5 năm 2018

 

Check Also

Thông báo v/v học tập môn giáo dục quốc phòng và an ninh