Home » Hoạt Động Nhà Trường » THÔNG BÁO XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN

THÔNG BÁO XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN

Phòng Công tác HSSV thông báo:

 

Check Also

Kỷ niệm 10 năm thành lập trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng