Home » Hoạt Động Nhà Trường » THÔNG BÁO XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN

THÔNG BÁO XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN

Phòng Công tác HSSV thông báo:

 

Check Also

Tuyển sinh sau đại học năm 2019 – ĐH Y Dược HP