Home » Hoạt Động Công Đoàn » HỘI NGHỊ CB, CC- VC-NLĐ NĂM HỌC 2018 – 2019

HỘI NGHỊ CB, CC- VC-NLĐ NĂM HỌC 2018 – 2019

Chiều 25/10/2018, Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Người lao động năm học 2018 - 2019. Dự Hội nghị có PGS. TS Vũ Đức Long – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; ThS Hoàng Văn Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường; TS Lê Minh Hoàng – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trực thuộc và đại biểu cán bộ, viên chức Nhà trường. Hội nghị diễn ra với sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm 3 đồng chí: PGS.TS. Vũ Đức Long – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Lê Minh Hoàng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Hoàng Văn Hùng – Chủ tịch Công đoàn trường. Đoàn Thư ký Hội nghị gồm ThS. Nguyễn Thị Bích Hậu –  ĐUV, Bí thư Đoàn TN Nhà trường.
  1. Lê Minh Hoàng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Hội nghị đã được nghe TS. Lê Minh Hoàng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tóm tắt "Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019". Năm 2018 Nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến toàn thể CBVC-NLĐ trong toàn trường. Tổ chức tuyển sinh được hơn 600 sinh viên bằng hơn 60% chỉ tiêu đề ra. Kết quả học tập của học sinh sinh viên toàn trường năm học 2017 – 2018 có nhiều tiến bộ so với năm học 2016 – 2017. Công tác nghiên cứu khoa học được đặc biệt quan tâm chú trọng. Hoạt động hợp tác quốc tế được duy trì. Bên cạnh đó, các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, công tác học sinh sinh viên, quản lý - hành chính, cơ sở vật chất, tài chính, công nghệ thông tin – thư viện, đều đạt và hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2018, Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng các bậc học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý; Tăng cường hoạt động khoa học công nghệ; Tăng cường vai trò của quan hệ quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; Tập trung ưu tiên hàng đầu cho công tác tuyển sinh năm 2018. ThS Đỗ Thị Thu Huyền  – Phó trưởng Khoa Y học lâm sàng , Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Thanh tra nhân dân trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 ThS Nguyễn Thị Nhật – Trưởng phòng Tài chính kế toán báo cáo kết quả thu chi tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 ThS Hoàng Văn Hùng – Trưởng phòng Tổ chức hành chính quản trị trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung “Quy chế chi tiêu nội bộ” Sau báo cáo của TS Lê Minh Hoàng, Hội nghị cũng được nghe báo cáo hoạt động của ban Thanh tra nhân dân trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Với nhiệm vụ giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC-NLĐ năm 2018, ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc sử dụng các nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ; chế độ quản lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật; các chế độ chính sách đối với CBVC-NLĐ luôn kịp đời đầy đủ; Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, đảm bảo dân chủ trong hoạt động của Nhà trường. Tiếp theo, Hội nghị nghe báo cáo kết quả thu chi tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019, và các ý kiến sửa đổi, bổ sung “Quy chế chi tiêu nội bộ”. Tại hội nghị, PGS. TS Vũ Đức Long – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã phân tích, giải thích thêm các ý kiến sửa đổi, bổ sung “Các văn bản quản lý nội bộ”. Theo đó, nhằm từng bước chuẩn bị cho Nhà trường bước vào thực hiện cơ chế tự chủ, Ban Giám hiệu chủ trương hoàn thiện bộ quy định nội bộ làm nền tảng cho việc vận hành và quản lý Nhà trường một cách thống nhất, dân chủ theo các quy định của pháp luật, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường. Đến nay, Nhà trường đã có bộ văn bản quản lý nội bộ tương đối hoàn chỉnh với những quy định, quy trình thực hiện công việc tạo cơ sở pháp lý cho việc điều hành quản lý các mặt hoạt động. PGS. TS Vũ Đức Long – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng sẽ tập trung giám sát hoạt động của các đơn vị theo các quy định đã ban hành. Các hoạt động như đào tạo; quy trình mua sắm; công tác tuyển sinh được đặt lên hàng đầu. Sau phần thảo luận, PGS. TS Vũ Đức Long – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã trực tiếp tổng hợp, trao đổi, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị về các mặt hoạt động của Nhà trường. Hội nghị đã quyết nghị thông qua các nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019 gồm: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng và phát triển đội ngũ; Công tác tuyển sinh đào tạo; Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng; Công tác nghiên cứu khoa học, Công tác tài chính và cơ sở vật chất; Công tác học sinh, sinh viên; Công tác chăm lo đời sống cán bộ viên chức và công tác thi đua khen thưởng. Với sự nhất trí cao của toàn thể CBVC-NLĐ, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị CBVC-NLĐ năm 2018. Hội nghị thể hiện sự đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường năm 2019.

Check Also

Kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2021