Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » Danh mục các văn bản hướng dẫn thực hiện luật giáo dục nghề nghiệp

Danh mục các văn bản hướng dẫn thực hiện luật giáo dục nghề nghiệp

01 - TT03/2018/TT-BLĐTBXH - Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp: TT03BLÐTBXH 02 - 08/2018/TT-BLĐTBXH - Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề: Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành máy thi công nền; Vận hành cần, cầu trục; Kỹ thuật xây dựng; Bảo vệ thực vật; Chế biến và bảo quản thủy sản; Quản trị mạng máy tính; Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas 03 - 10/2018/TT-BLĐTBXH - Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: TT102018 04 - 11/2018/TT-BLĐTBXH - Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: TT112018 05 - 12/2018/TT-BLĐTBXH - Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: TT122018 06 - 13/2018/TT-BLĐTBXH - Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: TT132018 07 - Nghị định số 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 140 2018 ND-CP.signed 08 - 21/2018/TT-BLĐTBXH - Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: TT21BLĐTBXH 09 - 23/2018/TT-BLĐTBXH - Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: TT232018BLDTBXH 10 - 24/2018/TT-BLĐTBXH - Ban hành Chương trình môn học GIáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: TT242018BLDTBXH    

Check Also

Kế Hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20.11.21