Home » Đảng Ủy » Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  • Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 45-NQ/TW
  • Nghị quyết
  • Kinh tế - Xã hội
  • 24/01/2019
  • 24/01/2019
  • Bộ Chính trị
  • Nguyễn Phú Trọng

Check Also

Đoàn HSSV Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng Tiếp tục hỗ trợ Phòng Chống dịch COVID-19 tại Huyện Tiên Lãng

Từ ngày 27/11 đến này Đoàn HSSV Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng có ...