Home » Đảng Ủy » Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  • Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 45-NQ/TW
  • Nghị quyết
  • Kinh tế – Xã hội
  • 24/01/2019
  • 24/01/2019
  • Bộ Chính trị
  • Nguyễn Phú Trọng

Check Also

Gần 200 HSSV chính quy nhập học Cao đẳng Y tế Hải Phòng đợi 1 trong buổi sáng ngày 12.9.2020

XIN CHÚC MỪNG CÁC EM TÂN SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG. ...