Home » TÀI NGUYÊN » Thương binh và Xã hội đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫn chương trình 06 môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng bao gồm: Giáo dục chính trị (TT 24/2018/TT-BLĐTBXH), Pháp luật (TT 13/2018/TT-BLĐTBXH), Giáo dục thể chất (TT 12/2018/TT-BLĐTBXH), Giáo dục quốc phòng và an ninh (TT 10/2018/TT-BLĐTBXH),Tin học (TT 11/2018/TT-BLĐTBXH) và Ngoại ngữ (tiếng Anh) (TT 03/2019/TT-BLĐTBXH)

Thương binh và Xã hội đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫn chương trình 06 môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng bao gồm: Giáo dục chính trị (TT 24/2018/TT-BLĐTBXH), Pháp luật (TT 13/2018/TT-BLĐTBXH), Giáo dục thể chất (TT 12/2018/TT-BLĐTBXH), Giáo dục quốc phòng và an ninh (TT 10/2018/TT-BLĐTBXH),Tin học (TT 11/2018/TT-BLĐTBXH) và Ngoại ngữ (tiếng Anh) (TT 03/2019/TT-BLĐTBXH)

1. Giáo dục chính trị (TT 24/2018/TT-BLĐTBXH: TT 24 2018 BLDTBXH – chinh tri

2. Pháp luật (TT 13/2018/TT-BLĐTBXH): TT 13 2018 BLDTBXH-phap luat

3. Giáo dục thể chất (TT 12/2018/TT-BLĐTBXH): TT 12 2018 BLDTBXH-gdtc

4. Giáo dục quốc phòng và an ninh (TT 10/2018/TT-BLĐTBXH): TT 10 2018 BLDTBXH-gdqp

5. Tin học (TT 11/2018/TT-BLĐTBXH): TT 11 2018 BLDTBXH-tinhoc

6. Ngoại ngữ (Tiếng Anh) (TT 03/2019/TT-BLĐTBXH): TT 03 2019 TT-BLĐTBXH-tienganh-

Check Also

Thông tư 54/2018/TT-BLĐTBXH – Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe và dịch vụ xã hội

Số ký hiệu: 54/2018/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2018 Loại văn bản: Thông tư Ngày có ...