Home » BIỂU MẪU CB,GV(nội bộ) » Mẫu Kế hoạch thi kết thúc môn học, mô – đun; Danh sách CBCT, CBChT

Mẫu Kế hoạch thi kết thúc môn học, mô – đun; Danh sách CBCT, CBChT

01 Mẫu kế hoạch thi kết thúc môn học, mô – đun: 01 KE HOACH THI

02 Mẫu Danh sách CBCT,CBChT: 10 ds gv coi thi

 

 

Check Also

Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư

Số ký hiệu 30/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 05/03/2020 Loại văn bản Nghị định Ngày có ...