Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » 453, 454/TCGDNN-KĐCL – Ngày: 25/03/2019 – V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo đối với trường trung cấp, trường cao đẳng

453, 454/TCGDNN-KĐCL – Ngày: 25/03/2019 – V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo đối với trường trung cấp, trường cao đẳng

Tải cv 453 tại đây: CV 453 HD danh gia TCTC truong TCCD Tải cv 454 tại đây: CV 454 HD danh gia TCTC CTDT

Check Also

Đoàn HSSV Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng Tiếp tục hỗ trợ Phòng Chống dịch COVID-19 tại Huyện Tiên Lãng

Từ ngày 27/11 đến này Đoàn HSSV Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng có ...