Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » TT 11/2018/TT-BLĐTBXH – Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

TT 11/2018/TT-BLĐTBXH – Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 11/2018/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 26/09/2018
Trích yếu Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Người ký LÊ QUÂN
Ngày hiệu lực 15/11/2018
Tải về tại đây: 11_2018_TT-BLDTBXH_402427

Check Also

Kế Hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20.11.21