Home » Đảng Ủy » DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ SÁT HẠCH VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ SÁT HẠCH VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Check Also

V/v tham gia Cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ 6 – Hải Phòng 2019