Home » TÀI NGUYÊN (Nghị định - Thông tư - Quy chế ...) » Thông tư 54/2018/TT-BLĐTBXH – Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe và dịch vụ xã hội

Thông tư 54/2018/TT-BLĐTBXH – Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe và dịch vụ xã hội

Số ký hiệu: 54/2018/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành: 28/12/2018 Loại văn bản: Thông tư Ngày có hiệu lực: 10/02/2019 Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thứ trưởng: Lê Quân Phạm vi: Toàn quốc

Check Also

Kế Hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20.11.21