Home » BIỂU MẪU CB,GV(nội bộ) » Mẫu đề thi,Hướng dẫn chấm, Phiếu trả lời từ năm học 2019 – 2020

Mẫu đề thi,Hướng dẫn chấm, Phiếu trả lời từ năm học 2019 – 2020

Tải tại đây: maudethikthp19

Check Also

THÔNG BÁO: Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021

  Mẫu phiếu ĐG tải tại đây: TB ĐGVC 9.2021