Home » CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-2019 » HSSV, Đoàn viên thanh niên trường CĐ Y tế Hải Phòng lao động dọn vệ sinh, chăm sóc vườn thuốc Nam – Phòng Chống dịch COVID-19

HSSV, Đoàn viên thanh niên trường CĐ Y tế Hải Phòng lao động dọn vệ sinh, chăm sóc vườn thuốc Nam – Phòng Chống dịch COVID-19

HSSV, Đoàn viên thanh niên trường CĐ Y tế Hải Phòng lao động dọn vệ sinh, chăm sóc vườn thuốc Nam - Phòng Chống dịch COVID-19. Phòng công tác HSSV, BCH Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng đã triển khai choHSSV,  Đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh, chăm sóc, nhổ cỏ vườn thuốc Nam nhằm tạo cảnh quang xanh – sạch – đẹp cho khuôn viên vườn thuốc. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, các em học sinh sinh viên trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ý thức giữ gìn về sinh để góp phần tạo môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp, Phòng Chống dịch COVID-19. Buổi lao động có ý nghĩa làm HSSV, Đoàn viên thanh niên ý thức hơn về việc giữ sạch và bảo vệ môi trường góp phần Phòng Chống dịch COVID-19. Một số hình ảnh của buổi lao động :

Check Also

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022