Home » CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-2019 » Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và hướng dẫn rửa tay đúng cách

Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và hướng dẫn rửa tay đúng cách

Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và hướng dẫn rửa tay đúng cách

(Thứ ba, 03/03/2020 15:37)

Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19.

  * Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc như sau:     * Bộ Y tế hướng dẫn rửa tay đúng cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 như sau:   BỘ Y TẾ / THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Check Also

CÁC MẪU GIẤY TỜ CẦN HOÀN THIỆN TRƯỚC KHI ĐI TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 TẠI TRƯỜNG CĐ Y TẾ HẢI PHÒNG

Để việc tiêm chủng phòng Covid -19 diễn ra an toàn và nhanh chóng, trước ...