Home » CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-2019 » Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới giải đáp các câu hỏi, thắc mắc về phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới giải đáp các câu hỏi, thắc mắc về phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới giải đáp các câu hỏi, thắc mắc về phòng chống dịch COVID-19.11

Để người dân hiểu rõ hơn về dịch COVID-19, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới WHO tiếp tục xây dựng các infographics giải đáp các câu hỏi, thắc mắc về phòng chống dịch COVID-19. Xin trân trọng gửi đến cộng đồng các infographic này:   BỘ Y TẾ / TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI

Check Also

CÁC MẪU GIẤY TỜ CẦN HOÀN THIỆN TRƯỚC KHI ĐI TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 TẠI TRƯỜNG CĐ Y TẾ HẢI PHÒNG

Để việc tiêm chủng phòng Covid -19 diễn ra an toàn và nhanh chóng, trước ...