Home » CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-2019 » Sơ đồ phân loại cách ly người nhiễm Covid- 19 ai cũng cần phải nắm chắc (F0>F1>F2>F3>F4…)

Sơ đồ phân loại cách ly người nhiễm Covid- 19 ai cũng cần phải nắm chắc (F0>F1>F2>F3>F4…)

Check Also

CÁC MẪU GIẤY TỜ CẦN HOÀN THIỆN TRƯỚC KHI ĐI TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 TẠI TRƯỜNG CĐ Y TẾ HẢI PHÒNG

Để việc tiêm chủng phòng Covid -19 diễn ra an toàn và nhanh chóng, trước ...