Home » CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-2019 » THÔNG BÁO: Cho HSSV nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

THÔNG BÁO: Cho HSSV nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

Check Also

Khi sinh viên trường y sẵn sàng “ra trận”

    Tạm “gác” sách vở, rời giảng đường, hành trang cùng vũ khí là ...