Home » CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-2019 » Thông báo HSSV tiếp tục tạm nghỉ từ ngày 30/3/2020

Thông báo HSSV tiếp tục tạm nghỉ từ ngày 30/3/2020

Check Also

Khi sinh viên trường y sẵn sàng “ra trận”

    Tạm “gác” sách vở, rời giảng đường, hành trang cùng vũ khí là ...