Home » HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG » CBGV nhà trường hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường 1960 – 2020

CBGV nhà trường hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường 1960 – 2020

 

Khoa điều dưỡng

 

CBGV khoa Điều dưỡng

Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Y học lâm sàng

Khoa Y tế công cộng

Phòng Tổ chức hành chính - Quản trị

Phòng Thanh tra, Khảo thí - KĐCL

Phòng Công tác HSSV

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT

Khoa Dược

HSSV thực hành Dược

BM CSSKSS

   

Check Also

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022