Home » Hoạt Động Nhà Trường » CBGV nhà trường hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường 1960 – 2020

CBGV nhà trường hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường 1960 – 2020

CBGV khoa Điều dưỡng

HSSV thực hành Dược

Khoa Khoa học cơ bản

 

Khoa

Khoa Y học lâm sàng

Khoa Y tế công cộng

Phòng tài chính kế toán

Phòng Tổ chức hành chính – Quản trị

Phòng Thanh tra, Khảo thí – KĐCL

Phòng Công tác HSSV

Phòng Công nghệ thông tin

 

 

Check Also

THƯ NGỎ MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG