Home » BIỂU MẪU CB,GV(nội bộ) » Mẫu đánh giá phân loại cán bộ viên chức và lao động hợp đồng; đánh giá, xếp loại nhà giáo GDNN năm học 2019 – 2020

Mẫu đánh giá phân loại cán bộ viên chức và lao động hợp đồng; đánh giá, xếp loại nhà giáo GDNN năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu tại tại đây: tb266-TB-CDY

Check Also

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022