Home » KỶ NIỆM 60 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN(1960 - 2020) » Đoàn viên thanh niên, HSSV tích cực tập luyện văn nghệ hướng tới buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

Đoàn viên thanh niên, HSSV tích cực tập luyện văn nghệ hướng tới buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

Check Also

100 cán bộ, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng hỗ trợ Hà Nội thực hiện công tác chống dịch trở về an toàn

100 cán bộ, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng hỗ trợ Hà ...