Home » Đảng Ủy » HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 – 2020 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2020 – 2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 – 2020 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2020 – 2021

Ngày 27.8.2020 trường CĐY tế hải Phòng tổ chức: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 - 2020 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2020 - 2021 Một số hình ảnh hội nghị:

Check Also

Kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2021