Home » CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-2019 » HSSV, ĐTN nhà trường dọn vệ sinh trường lớp hàng tuần góp phần phòng chống dịch COVID-19

HSSV, ĐTN nhà trường dọn vệ sinh trường lớp hàng tuần góp phần phòng chống dịch COVID-19

Những công việc thường niên của HSSV, đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng Y tế hải Phòng từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện. HSSV, đoàn viên thanh nhà trường dọn vệ sinh trường lớp hàng tuần góp phần phòng chống dịch COVID-19. Một số hình ảnh dọn vệ sinh nagyf 14.8.2020 sau khi thi xong muôn cuối kỳ.

Check Also

CÁC MẪU GIẤY TỜ CẦN HOÀN THIỆN TRƯỚC KHI ĐI TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 TẠI TRƯỜNG CĐ Y TẾ HẢI PHÒNG

Để việc tiêm chủng phòng Covid -19 diễn ra an toàn và nhanh chóng, trước ...