Home » Đảng Ủy » BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

- Bí thư đảng ủy: Đ/c Đào Văn Tùng

- Phó Bí thư đảng ủy: Đ/c Hoàng Văn Hùng

- Ủy viên:

+ Đ/c: Lê Minh Hoàng

+ Đ/c: Đào Văn Lân

+ Đ/c: Đinh Thị Hồng Như

+ Đ/c: Lê Thùy Dương

+ Đ/c: Ngô Mạnh Cương

Check Also

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 – 2022

Chiều ngày 27/10/2021 Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng đã tổ chức thành công ...